Tháng Tám 25, 2022 45

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 02/09

Trung tâm Dạy Học Thêm Phổ Thông Năng Khiếu thông báo lịch nghỉ lễ 2/9: Văn phòng trung tâm nghỉ lễ từ ngày 01/09 (Thứ 5) đến hết 04/09/2022 (Chủ nhật). Ngày 05/09 (Thứ 2) làm việc bình thường. Trong thời gian nghỉ lễ phụ huynh đăng kí học vui lòng liên hệ zalo Trung Tâm:…

Đọc thêm

Tháng Tám 3, 2022 981

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3 NĂM 2022

Trung tâm thông báo khai giảng khóa 3 năm 2022 dành cho các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 từ ngày 05/09/2022. Bắt đầu ghi danh từ ngày 08/08/2022. Phụ huynh vui lòng liên hệ: + Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940 + Cô Thủy, điện thoại hoặc zalo: 0909040727 THỜI KHÓA BIỂU…

Đọc thêm

Tháng Năm 15, 2022 13.209 0

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2022

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 Môn Toán Chuyên Môn Lý Chuyên Môn Sinh Chuyên Môn Văn Chuyên Môn Hóa Chuyên Môn Anh Chuyên Môn Toán Không Chuyên Môn Văn Không Chuyên Môn Anh Không Chuyên

Đọc thêm

Tháng Năm 11, 2022 10.425 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN GỢI Ý THI THỬ LẦN 2 NĂM 2022

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2022 ĐỀ TOÁN KHÔNG CHUYÊN ĐỀ ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN ĐỀ VĂN KHÔNG CHUYÊN ĐỀ ANH CHUYÊN ĐỀ HÓA CHUYÊN ĐỀ TOÁN CHUYÊN ĐỀ SINH CHUYÊN ĐỀ LÝ CHUYÊN ĐỀ VĂN CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN TOÁN KHÔNG CHUYÊN ĐÁP ÁN ANH KHÔNG CHUYÊN ĐÁP ÁN…

Đọc thêm

Tháng Năm 7, 2022 3.364 0

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ NĂM 2022

Trung tâm thông báo khai giảng khóa học hè 2022 dành cho các lớp 6, 7, 8, 9, 11, 12 từ ngày 07/06/2022. Lớp 10 khai giảng ngày 10/07/2022. Bắt đầu ghi danh từ ngày 07/05/2022. Phụ huynh cần ghi danh vui lòng liên hệ: + Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940 + Cô Thủy, điện…

Đọc thêm

Tháng Tư 16, 2022 9.773

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 NĂM 2022

KẾT QUẢ MÔN TOÁN KHÔNG CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN VĂN KHÔNG CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN ANH KHÔNG CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN HÓA CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN ANH CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN TOÁN CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN LÝ CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN SINH CHUYÊN KẾT QUẢ MÔN VĂN CHUYÊN Lịch thi thử lần 2 năm…

Đọc thêm

Tháng Tư 14, 2022 12.148

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN GỢI Ý THI THỬ LẦN 1 NĂM 2022

LỊCH THI THỬ LẦN 2 NĂM 2022 ĐỀTOÁN KHÔNG CHUYÊN ĐỀ ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN ĐỀ VĂN KHÔNG CHUYÊN ĐỀ ANH CHUYÊN ĐỀ HÓA CHUYÊN ĐỀ TOÁN CHUYÊN ĐỀ SINH CHUYÊN ĐỀ LÝ CHUYÊN ĐỀ VĂN CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN TOÁN KHÔNG CHUYÊN ĐÁP ÁN ANH KHÔNG CHUYÊN ĐÁP ÁN…

Đọc thêm