Chuyên mục: Giảng Viên

Tháng Bảy 13, 2015 1.424

Cô Nguyễn Mỹ Phương – Giảng viên Tiếng Anh

       ThS Nguyễn Mỹ Phương Tiểu sử Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh (Master of TESOL) Đơn vị công tác: Trường Đại học KHTN, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: trên 30 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: Giảng dạy Tiếng Anh tại…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 1.022

Cô Lê Thiên Thư – Giảng viên Sinh Học

ThS. Lê Thiên Thư Tiểu sử: Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học. Đơn vị công tác:  Trường THPT Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP HCM Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 1.400

Thầy Hoàng Ngọc Hùng – Giảng viên Tiếng Anh

ThS Hoàng Ngọc Hùng Tiểu sử Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: trên 30 năm Hiện đang giảng dạy Tiếng Anh tại  Trường PTNK, TP HCM. Giảng dạy tại nhiều trung tâm Ngoại ngữ và luyên thi tại TP HCM.…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 450

Cô Huỳnh Trần Mỹ Hoà – Giảng Viên Vật Lý

     TS Huỳnh Trần Mỹ Hoà Tiểu sử Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 585

Thầy Nguyễn Hoàng Hưng – Giảng Viên Vật Lý

TS Nguyễn Hoàng Hưng Tiểu sử Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 1.246

Cô Phạm Thị Tố Liên – Giảng viên Sinh Học

ThS Phạm Thị Tố Liên Tiểu sử Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học. Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP HCM Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại học Khoa Học Tự…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 702

Cô Huỳnh Thị Đan San – Giảng viên Sinh Học

ThS. Huỳnh Thị Đan San Tiểu sử: Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học. Đơn vị công tác:  Trường THPT Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP HCM Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại…

Đọc thêm