Chuyên mục: Giảng Viên

Tháng Bảy 13, 2015 305

Cô Nguyễn Thị Huyền Nga – Giảng Viên Vật Lý

      ThS Nguyễn Thị Huyền Nga Tiểu sử Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 852

Cô Nguyễn Mỹ Phương – Giảng viên Tiếng Anh

       ThS Nguyễn Mỹ Phương Tiểu sử Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh (Master of TESOL) Đơn vị công tác: Trường Đại học KHTN, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: trên 30 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: Giảng dạy Tiếng Anh tại…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 762

Thầy Võ Tiến Trình – Giảng Viên Toán Học

       ThS Võ Tiến Trình Tiểu sử Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Toán học. Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ tại Trường…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 1.341

Thầy Nguyễn Tăng Vũ – Giảng Viên Toán Học

       ThS Nguyễn Tăng Vũ Tiểu sử Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Toán học. Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ tại Trường…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 361

Thầy Thới Ngọc Tuấn Quốc – Giảng Viên Vật Lý

       ThS Thới Ngọc Tuấn Quốc Tiểu sử Học vị:  Thạc Sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ Thạc Sĩ tại Đại học Khoa…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 685

Cô Lê Thiên Thư – Giảng viên Sinh Học

ThS. Lê Thiên Thư Tiểu sử: Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học. Đơn vị công tác:  Trường THPT Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP HCM Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 1.342

Thầy Hoàng Ngọc Hùng – Giảng viên Tiếng Anh

ThS Hoàng Ngọc Hùng Tiểu sử Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: trên 30 năm Hiện đang giảng dạy Tiếng Anh tại  Trường PTNK, TP HCM. Giảng dạy tại nhiều trung tâm Ngoại ngữ và luyên thi tại TP HCM.…

Đọc thêm

Tháng Bảy 13, 2015 446

Thầy Phạm Vũ Kim Hoàng – Giảng Viên Vật Lý

Thầy Phạm Vũ Kim Hoàng Tiểu sử Học vị:  Cử nhân, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 20 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ Cử nhân tại Đại học…

Đọc thêm