Chuyên mục: Giảng Viên

Tháng Bảy 13, 2015 297

Cô Lê Thị Quỳnh Anh – Giảng Viên Vật Lý

      TS Lê Thị Quỳnh Anh Tiểu sử Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 30 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 188

Cô Huỳnh Trần Mỹ Hoà – Giảng Viên Vật Lý

     TS Huỳnh Trần Mỹ Hoà Tiểu sử Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 267

Thầy Nguyễn Hoàng Hưng – Giảng Viên Vật Lý

TS Nguyễn Hoàng Hưng Tiểu sử Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 411

Cô Phạm Thị Tố Liên – Giảng viên Sinh Học

ThS Phạm Thị Tố Liên Tiểu sử Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học. Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP HCM Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại học Khoa Học Tự…

Đọc thêm

Tháng Bảy 4, 2015 299

Cô Huỳnh Thị Đan San – Giảng viên Sinh Học

ThS. Huỳnh Thị Đan San Tiểu sử: Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học. Đơn vị công tác:  Trường THPT Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP HCM Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại…

Đọc thêm

Tháng Sáu 12, 2015 610

Thầy Nguyễn Viết Đông – Giảng viên Toán học

Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Toán. Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự Nhiên Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 30 năm Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác: 1. Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại…

Đọc thêm