Chuyên mục: Khóa Học

Tháng Tám 3, 2022 981

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3 NĂM 2022

Trung tâm thông báo khai giảng khóa 3 năm 2022 dành cho các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 từ ngày 05/09/2022. Bắt đầu ghi danh từ ngày 08/08/2022. Phụ huynh vui lòng liên hệ: + Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940 + Cô Thủy, điện thoại hoặc zalo: 0909040727 THỜI KHÓA BIỂU…

Đọc thêm

Tháng Năm 7, 2022 3.364 0

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ NĂM 2022

Trung tâm thông báo khai giảng khóa học hè 2022 dành cho các lớp 6, 7, 8, 9, 11, 12 từ ngày 07/06/2022. Lớp 10 khai giảng ngày 10/07/2022. Bắt đầu ghi danh từ ngày 07/05/2022. Phụ huynh cần ghi danh vui lòng liên hệ: + Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940 + Cô Thủy, điện…

Đọc thêm

Tháng Mười Một 26, 2021 2.642

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA I NĂM 2022

Trung tâm khai giảng khóa học mới từ ngày 04/01/2022. Phụ huynh cần ghi danh vui lòng liên hệ: + Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940 + Cô Thủy, điện thoại hoặc zalo: 0909040727 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9

Đọc thêm