Skip to content

Cô Huỳnh Thị Đan San – Giảng viên Sinh Học

Dan Sang

ThS. Huỳnh Thị Đan San

Tiểu sử:

Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học.

Đơn vị công tác:  Trường THPT Năng khiếu – ĐH Quốc gia TP HCM

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia TP HCM.

2. Giảng dạy tại khoa Sinh học, Trường THPT Năng khiếu – ĐH Quốc gia TP HCM.

3.

4.

Hoạt động khác:

 

Hình ảnh