Skip to content

Cô Lê Thị Quỳnh Anh – Giảng Viên Vật Lý

 cô quỳnh anh
    TS Lê Thị Quỳnh Anh

Tiểu sử

Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý.

Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 30 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Vật Lý – Hà Nội.

2. Giảng dạy tại Khoa Vật Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

3. Giảng dạy tại Trường PTNK, TP HCM.

Hoạt động khác:

Chuyên luyện thi Đại Học tại các Trung tâm luyện thi tại TP HCM.

Bồi dưỡng Học sinh giỏi, Olympic Quốc tế.

Hình ảnh