Skip to content

Cô Nguyễn Mỹ Phương – Giảng viên Tiếng Anh

 IMG_7839
     ThS Nguyễn Mỹ Phương

Tiểu sử

Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh (Master of TESOL)

Đơn vị công tác: Trường Đại học KHTN, TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: trên 30 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

Giảng dạy Tiếng Anh tại  Trường PTNK, ĐH KHTN, TP HCM.

Giảng dạy tại ĐH Ngoại Ngữ Tin học (HUFLIT), ĐH Nguyễn Tất Thành, TP HCM

Hoạt động khác:

Chuyên luyên thi TOEFL, IELT, TOEIC tại nhiều trung tâm Ngoại ngữ và luyên thi tại TP HCM.

Chuyên luyện thi vào các lớp chuyên Anh.

 

Hình ảnh

IMG_7841 IMG_7842