Skip to content

Cô Nguyễn Thị Huyền Nga – Giảng Viên Vật Lý

 Huyen NGa
    ThS Nguyễn Thị Huyền Nga

Tiểu sử

Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Vật Lý.

Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

2. Giảng dạy tại Khoa Vật Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

3. Giảng dạy tại Trường PTNK, TP HCM.

Hoạt động khác:

Chuyên luyện thi Đại Học tại các Trung tâm luyện thi tại TP HCM.

Hình ảnh