Skip to content

Cô Phạm Thị Tố Liên – Giảng viên Sinh Học

To Lien
ThS Phạm Thị Tố Liên

Tiểu sử

Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Sinh học.

Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP HCM

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ  tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia TP HCM.

2. Giảng dạy tại khoa Sinh học, Trường PTNK, TP HCM.

3.

4.

Hoạt động khác:

Chuyên luyện thi Đại Học môn Sinh học tại các Trung tâm luyện thi đại học tại TP HCM.

 

Hình Ảnh

To Lien lop