Skip to content

[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2

Môn Toán

Đề Toán không chuyên                            Đáp án Toán không chuyên

Đề Toán chuyên                                        Đáp án Toán chuyên

Môn Văn

Đề Văn không chuyên                              Đáp án Văn không chuyên

Đề Văn chuyên                                          Đáp án Văn chuyên

Môn Anh văn

Đề Anh không chuyên

Đáp án Anh không chuyên

Mã đề 132   209  357  485

Đề Anh chuyên (trắc nghiệm)

Đáp án Anh chuyên

Mã đề 570    621   718   843

Đề Anh chuyên (tự luận)                          Đáp án Anh chuyên (Tự luận)

Môn Hóa

Đề Hóa                                                        Đáp án Hóa

Môn Lý

Đề Lý                                                          Đáp án Lý

Môn Sinh

Đề Sinh                                                       Đáp án Sinh

 

Bình luận ngay