Skip to content

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016 – 2017

TRUNG TÂM DẠY – HỌC THÊM

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG  KHIẾU

  KẾ HOẠCH DẠY – HỌC THÊM PTNK NĂM HỌC 2016 – 2017

Để tiện việc thu xếp kế hoạch Dạy và Học của quí thầy, cô và các em học sinh tại trung tâm, Trung tâm Dạy – Học thêm Phổ thông Năng khiếu thông báo cho quí thầy cô và quí phụ huynh, học sinh của trung tâm kế họach Dạy – Học thêm năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. LỊCH GIẢNG DẠY: Trung tâm sẽ khai giảng các khóa học như sau:
  2. Lớp 6, 7, 8, 10, 11: khóa dài hạn từ 06/09/2016 đến 28/04/2017 được chia thành 2 học kỳ:

 

 

KỲ III – 2016

Từ 06/09/2016 – 03/01/2017

( 17 tuần)

Từ 06/09/2016 – 11/12/2016 Đi học

 

Tuần từ 05/12 đến 11/12/2016 Kiểm tra cuối kỳ

 

Từ 12/12/2016 – 17/12/2016 Nghỉ thi học kỳ

 

Từ 18/12/2016 – 23/12/2016 Đi học
Từ 24/12/2016 – 03/01/2017 Nghỉ Noen + Tết dương lịch
 

KỲ I – 2017

Từ 04/01/2017 – 29/04/2017

( 17 tuần)

Từ 04/01/2017 – 19/01/2017 Đi học
Từ 20/01/2017 – 05/02/2017 Nghỉ tết âm lịch
Từ 06/02/2017 – 05/04/2017 Đi học
31/03/2017 đến 05/04/2017 Kiểm tra cuối khóa

 

Ngày 06/04/2017 Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
Từ 07/04/2017 – 28/04/2017 Đi học

 

  1. Lớp 9:
  2. Khóa dài hạn từ 06/09/2016 đến 26/05/2017 được chia thành 2 học kỳ:

 

 

KỲ III – 2016

Từ 06/09/2016 – 03/01/2017

( 17 tuần)

Từ 06/09/2016 – 11/12/2016 Đi học

 

Tuần từ 05/12 đến 11/12/2016 Kiểm tra cuối kỳ

 

Từ 12/12/2016 – 17/12/2016 Nghỉ thi học kỳ

 

Từ 18/12/2016 – 23/12/2016 Đi học
Từ 24/12/2016 – 03/01/2017 Nghỉ Noen + Tết dương lịch
 

KỲ I – 2017

Từ 04/01/2017 – 26/05/2017

 

Từ 04/01/2017 – 19/01/2017 Đi học
Từ 20/01/2017 – 05/02/2017 Nghỉ tết âm lịch
Từ 06/02/2017 – 05/04/2017 Đi học
01& 02 /04/2017  Thi thử lần 1 vào Phổ thông năng khiếu và các trường chuyên
Ngày 06/04/2017 Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
Từ 07/04/2017 – 28/04/2017 Đi học
Từ ngày 29/04 – 02/05/2017 Nghỉ 30/4 & 01/05
 Từ03/05/2017 – 26/05/2017

 

Luyện thi  Phổ thông năng khiếu và các trường chuyên
Ngày 6&7/05/2017 Thi thử lần 2 vào Phổ thông năng khiếu và các trường chuyên

Chú ý: Môn Lý và Hóa không chuyên sẽ kết thúc vào ngày 28/04/2017.

 

  1. Lớp 9 cấp tốc (9CT): Khóa cấp tốc từ 12/02/2017 đến 26/05/2017 :

 

 

KỲ I – 2017

Từ 13/02/2017 – 26/05/2017

 

Từ 13/02/2017 – 05/04/2017 Đi học
01& 02 /04/2017  Thi thử lần 1 vào Phổ thông năng khiếu và các trường chuyên
Ngày 06/04/2017 Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
Từ 07/04/2017 – 29/04/2017 Đi học
Từ ngày 30/04 – 02/05/2017 Nghỉ 30/4 & 01/05
 Từ 03/05/2017 – 26/05/2017

 

Luyện thi  Phổ thông năng khiếu và các trường chuyên
Ngày 6&7/05/2017 Thi thử lần 2 vào Phổ thông năng khiếu và các trường chuyên

 

 

  1. Lớp 12:
  2. Khóa dài hạn Khai giảng 06& 18/09/2016 kết thúc 18/06/2017 được chia thành 2 học kỳ:

 

 

KỲ III – 2016

Từ 06/09/2016 – 12/02/2017

 

Từ 06 hoặc 18/09/2016 – 11/12/2016 Đi học
Từ 12/12/2016 – 17/12/2016 Nghỉ thi học kỳ 1

 

Từ 18/12/2016 – 23/12/2016 Đi học
Từ 24/12/2016 – 03/01/2017 Nghỉ Noen + Tết dương lịch
Từ 04/01/2017 – 19/01/2017 Đi học
Từ 20/01/2017 – 12/02/2017 Nghỉ tết âm lịch
 

KỲ I – 2017

Từ 13/02/2017 – 28/06/2017

 

Từ 13/02/2017 – 02/04/2017 Đi học
Từ 03/04 đến 08 /04/2017  Nghỉ thi học kỳ 2 + giỗ tổ Hùng Vương
Từ 09/04/2017 – 28/04/2017 Đi học
 Từ ngày 29/04 – 02/05/2017 Nghỉ 30/4 & 01/05
 Từ 03/05/2017 – 21/05/2017 Đi học 
Từ 22/05/2017 –18/06/2017

 

Luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia.

 

  1. Lớp 12 Cấp tốc (12CT): Khóa cấp tốc từ 13/02/2017 đến 18/06/2017 :

 

 

KỲ I – 2017

Từ 13/02/2017 – 28/06/2017

 

Từ 13/02/2017 – 05/04/2017 Đi học  
Ngày 06/04/2017 Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
Từ 07/04/2017 – 28/04/2017 Đi học
Từ ngày 29/04 – 02/05/2017 Nghỉ 30/4 & 01/05
 Từ 03/05/2017 – 22/05/2017

 

Đi học
Từ 22/05/2017 – 18/06/2017 Luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia.

 

Bình luận ngay