Skip to content

LỊCH THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017

GHI DANH TỪ NGÀY 03/04/2017 ĐẾN NGÀY 28/04/2017

SAU NGÀY 20/04: TRUNG TÂM KHÔNG GIẢI QUYẾT VIỆC ĐỔI MÔN THI

KHI ĐẾN NHẬN PHIẾU BÁO DANH MANG THEO BIÊN LAI ĐĂNG KÝ

thi thu fb

 

Bình luận ngay