Skip to content

LỊCH THI THỬ PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU LẦN 1 NĂM 2018

LỊCH THI: NGÀY 31/03 VÀ 01/04/2018

GHI DANH: TỪ 26/02 ĐẾN 27/3/2018

2 thoughts on “LỊCH THI THỬ PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU LẦN 1 NĂM 2018

  1. đăng ký thi toán chuyên và không chuyên

    Reply
    1. Phụ huynh vui lòng tới văn phòng trung tâm để ghi danh

      Reply

Bình luận ngay