Skip to content

Thầy Hoàng Ngọc Hùng – Giảng viên Tiếng Anh

thay hoang ngoc hung
ThS Hoàng Ngọc Hùng

Tiểu sử

Học vị: Thạc sĩ Tiếng Anh

Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: trên 30 năm

Hiện đang giảng dạy Tiếng Anh tại  Trường PTNK, TP HCM.

Giảng dạy tại nhiều trung tâm Ngoại ngữ và luyên thi tại TP HCM.

 

Hình ảnh