Skip to content

Thầy Nguyễn Hoàng Hưng – Giảng Viên Vật Lý

Mon Ly_Nguyen Hoang Hung
TS Nguyễn Hoàng Hưng

Tiểu sử

Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý.

Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

2. Giảng dạy tại Khoa Vật Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

3. Thỉnh giảng tại Trường Trương Vĩnh Kí, Khai Minh, TP HCM.

Hoạt động khác:

Chuyên luyện thi Đại Học tại các Trung tâm luyện thi tại TP HCM.

Hình ảnh