Skip to content

Cô Huỳnh Trần Mỹ Hoà – Giảng Viên Vật Lý

Mon Ly_Huynh Tran My Hoa
     TS Huỳnh Trần Mỹ Hoà

Tiểu sử

Học vị:  Tiến sĩ, Chuyên ngành Vật Lý.

Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

2. Giảng dạy tại Khoa Vật Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

3. Giảng dạy tại Trường Trương Vĩnh Kí, Khai Minh, TP HCM.

 

Hình ảnh

IMG_7851 IMG_7854