Skip to content

Thầy Võ Tiến Trình – Giảng Viên Toán Học

 thầy tiến trình
     ThS Võ Tiến Trình

Tiểu sử

Học vị:  Thạc sĩ, Chuyên ngành Toán học.

Đơn vị công tác:  Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 10 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ luận án Thạc sĩ tại Trường Đại Học KHTN, TP HCM.

2. Giảng dạy tại Trường PNNK, TP Hồ Chí Minh.

3. Giảng dạy tại các trung tâm luyện thi, TP HCM.

Hoạt động khác:

 

Hình ảnh