Skip to content

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3 NĂM 2022

Trung tâm thông báo khai giảng khóa 3 năm 2022 dành cho các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 từ ngày 05/09/2022. Bắt đầu ghi danh từ ngày 08/08/2022.

Phụ huynh vui lòng liên hệ:

+ Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940

+ Cô Thủy, điện thoại hoặc zalo: 0909040727

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12