Skip to content

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ NĂM 2022

Trung tâm thông báo khai giảng khóa học hè 2022 dành cho các lớp 6, 7, 8, 9, 11, 12 từ ngày 07/06/2022. Lớp 10 khai giảng ngày 10/07/2022. Bắt đầu ghi danh từ ngày 07/05/2022.

Phụ huynh cần ghi danh vui lòng liên hệ:

+ Qua Điện thoại hoặc zalo của trung tâm: 0908423940

+ Cô Thủy, điện thoại hoặc zalo: 0909040727

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12

Bình luận ngay