Skip to content

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA 3/2022

Trung Tâm Dạy Học Thêm PTNK thông báo tổng khai giảng các lớp 6,7,8,9,10,11,12.
Thời gian ghi danh từ ngày 8/8/2022. KHAI GIẢNG NGÀY 5/9/2022
Phụ huynh đăng kí ghi danh vui lòng liên hệ zalo trung tâm 0908423940 hoặc 0909040727