Chuyên mục: Kết quả

Tháng Năm 8, 2021 24.072

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2021

  KẾT QUẢ TOÁN KHÔNG CHUYÊN KẾT QUẢ VĂN KHÔNG CHUYÊN KẾT QUẢ VĂN CHUYÊN KẾT QUẢ LÝ CHUYÊN KẾT QUẢ HÓA CHUYÊN KẾT QUẢ SINH CHUYÊN KẾT QUẢ TOÁN CHUYÊN KẾT QUẢ ANH CHUYÊN KẾT QUẢ ANH KHÔNG CHUYÊN

Đọc thêm

Tháng Tư 10, 2021 21.782 0

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 NĂM 2021

Kết quả Toán không chuyên Kết quả Văn không chuyên Kết quả Toán chuyên Kết quả Lý chuyên Kết quả Hóa chuyên Kết quả Sinh chuyên Kết quả Văn chuyên Kết quả Anh chuyên Kết quả Anh không chuyên Lịch thi thử lần 2 năm 2021

Đọc thêm

Tháng Tư 6, 2018 311 0

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1 NĂM 2018

Như đã thông báo, kết quả thi sẽ có sau 1 tuần kể từ ngày thi. Có điểm môn nào sẽ cập nhật môn đó trước, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng truy cập thường xuyên để kiểm tra. VĂN KHÔNG CHUYÊN ANH KHÔNG CHUYÊN TOÁN CHUYÊN SINH CHUYÊN HÓA CHUYÊN LÝ…

Đọc thêm