Skip to content

KẾT QUẢ THI THỬ ĐỢT 1- MÔN VĂN KHÔNG CHUYÊN

Kết quả thi thử đợt 1-môn Văn không chuyên
Phòng thi HTA:  Trang 1  Trang 2
Phòng thi HTB:  Trang 1  Trang 2
Phòng thi HTC:  Trang 1  Trang 2
Phòng thi B504: Trang 1  Trang 2
Phòng thi B401: Trang 1  Trang 2
Phòng thi B403: xem tại đây
Phòng thi B404: xem tại đây
Phòng thi B405: Trang 1  Trang 2
Phòng thi B407: Trang 1  Trang 2
Phòng thi B503: xem tại đây
Phòng thi B207: Trang 1  Trang 2
Phòng thi B203: xem tại đây

Bình luận ngay