Skip to content

LỊCH THI THỬ PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU LẦN 2 NĂM 2018

NGÀY THI: 05 & 06/05/2018

GHI DANH: từ 01/04 đến hết ngày 02/05/2018

SAU NGÀY 27/04/2018 KHÔNG NHẬN THAY ĐỔI MÔN THI

 

 

Bình luận ngay