Skip to content

TB VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Tp. HCM về việc giãn cách xã hội, Trung tâm Dạy – Học thêm Phổ thông Năng Khiếu xin thông báo những nội dung sau:

+ Lớp khoá hè sẽ tạm dời ngày khai giảng đến hết thời gian giãn cách xã hội

+ Phụ huynh có việc cần vui lòng liên hệ sau khi hết thời gian giãn cách theo số 0283.9572477