Skip to content

Thầy Phạm Vũ Kim Hoàng – Giảng Viên Vật Lý

Thầy Phạm Vũ Kim Hoàng

Tiểu sử

Học vị:  Cử nhân, Chuyên ngành Vật Lý.

Đơn vị công tác:  Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm giảng dạy: Trên 20 năm

Tóm tắt quá trình nghiên cứu khoa học và nơi công tác:

1. Bảo vệ Cử nhân tại Đại học Sư Phạm Qui Nhơn.

2. Giảng dạy tại Trường PTNK, TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động khác:

Chuyên luyện thi Đại Học tại các Trung tâm luyện thi tại TP HCM.

Hình ảnh