Skip to content

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2021 (KHAI GIẢNG 12/9/2021)

Trung tâm khai giảng khóa học mới, trong thời gian giãn cách xã hội sẽ học ONLINE, khai giảng từ ngày 12/9/2021.

Phụ huynh cần ghi danh vui lòng liên hệ:

+ Qua Zalo của trung tâm: 0908423940

+ Cô Thủy, điện thoại hoặc zalo: 0909040727

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12