Skip to content

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC DO DỊCH CÚM

Thực hiện theo công văn số 291/GDĐT-VP của SGD&ĐT Tp.HCM, học sinh của Trung tâm Dạy – học thêm PTNK sẽ nghỉ học từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.

TB nghi

Bình luận ngay