Skip to content

THÔNG BÁO NHẬN THƯỞNG THI THỬ ĐỢT 1

Trung tâm Dạy- Học thêm PTNK thông báo tất cả các em có tên trong danh sách sau tới VP Trung tâm để nhận tiền thưởng thi thử đợt 1 từ ngày 12/04-29/04/2016.
Khi đi mang theo thẻ học sinh hoặc CMND.
ds

Bình luận ngay